You are currently viewing Remise de dons de Savon et Gel Hydroalcoolique au Collège Saint-Michel Amparibe

Remise de dons de Savon et Gel Hydroalcoolique au Collège Saint-Michel Amparibe

Très chers anciens, nous avons réalisé le 07 mai 2020 une remise officielle d’un lot de dons de savon et de gel hydroalcoolique au Collège Saint-Michel Amparibe dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 mise en place par le Père Recteur.

Nous remercions chaleureusement tous les intervenants qui a permis cette remise, notamment le Père Recteur, les Directeurs du Collège, le Président de l’ASM, Serge ANDRETSEHENO, Nasolo ANDRIAMIHAJA et la Société SOPHARMAD.

Le Bureau.

Ry Maintimolaly Hajaina, tanteraka soamantsara androany 7 May 2020 ny fanolorana ireo fanampiana savony sy gel hydroalcoolique nataontsika fikambanana. Ity hetsika ity dia natao mba ahafahan’ny kolejy miatrika am-pahatoniana ny fidiran’ny mpianatra taorian’ny Covid-19
Nandray ireo fanomezana ireo avy amin’ny ASMF tamin’ny anaran’ny Kolejy ny Père Recteur Jean De Dieu RANDRIANAIVO sy ireo Directeur rehetra mpiara miasa aminy. Isaorana manokana ireo mahalala tànana rehetra. Ny Orinasa malagasy Sopharmad. Ny ASM tarihin’ny Président Aina ANDRIANARISOA sy Serge ANDRETSEHENO. Nasolo ANDRIAMIHAJA nisolo tena ny ASMF.

Mbola santatra ambava rano ihany ny antsika. Manantena ny fiombonan-tsika amin’ny hetsika manaraka rehetra.

“Miorim-paka Hanasoa Olona”

Mankasitraka Tompoko

Barre de 213 savons de 800 Grammes et 5 litres de Gel Hydroalcoolique
Contribution de Sopharmad
Mise en place point d'eau
Discours Nasolo